Őri-Art Gallery คือบ้านแห่งความงามคุณค่าและศิลปะ ...

Szentendre Őri-Art Gallery G1

... ค้นหาความงามอันเป็นเอกลักษณ์และคุณค่านิรันดร์ ...

Szentendre Őri-Art Gallery G2

... เพราะความงามที่แท้จริงมักจะไม่เหมือนใคร ...

Szentendre Őri-Art Gallery G3

... และเพราะคุณค่าที่แท้จริงมักจะเป็นนิรันดร์

Szentendre Őri-Art Gallery G4

ผลงานชิ้นเอกทั้งหมดในแกลเลอรีของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะสร้างโดยศิลปินชาวฮังการีในท้องถิ่น

Szentendre Őri-Art Gallery G5

ทุกชิ้นในแกลเลอรีของเราเป็นของนิรันดร์โดยผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นที่สุด

Szentendre Őri-Art Gallery G6

ความงามทำให้ชีวิตประจำวันของเรามีความสุข

Szentendre Őri-Art Gallery G7

คุณค่าทำให้เราภูมิใจในตัวเอง

Szentendre Őri-Art Gallery G8

เพลิดเพลินไปกับความสวยงามในวันนี้และคุ้มค่ากับความสำเร็จของเรา

Szentendre Őri-Art Gallery G9

เราควรพยายามทำให้สภาพแวดล้อมของเราสวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้

Szentendre Őri-Art Gallery G10

เราควรพยายามรักษาคุณค่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อส่งต่อความสำเร็จของเราไปชั่วนิรันดร์

Szentendre Őri-Art Gallery G11

ศิลปะเป็นวิธีแสดงความงามและส่งต่อคุณค่า

Szentendre Őri-Art Gallery G12

ลิขสิทธิ์© 2020 Őri-Art Gallery

ข้อความรูปภาพและการออกแบบ©สงวนลิขสิทธิ์

ข้อความและรูปภาพโดยSándorŐri

ออกแบบโดยSándorŐri, Szilveszter Őry

พัฒนาโดย Szilveszter Őry